Středa, 7 června, 2023

Rakousko kritizuje škodlivé látky v alternativních obalech

Evropské spotřebitelské organizace v 31 z 57 testovaných produktů odhalili problematické substance, například zbytky pesticidů, fluorované látky a potenciálně karcinogenní Chlorpropan, které zčásti překračovaly národní limity.

TASR 22.07.2021 16:38 plasty Foto: General Plastic
Od 3. července se v Evropské unii nesmí více uvádět na trh nové plastové jednorázové produkty. Ochránci spotřebitelů však kritizují, že v alternativních obalech na nápoje a v nádobí vyrobeném z kartonu, palmových listů, pšeničných vláken či cukrové třtiny se nachází příliš mnoho škodlivých látek.

Evropské spotřebitelské organizace v 31 z 57 testovaných produktů odhalili problematické substance, například zbytky pesticidů, fluorované látky a potenciálně karcinogenní Chlorpropan, které zčásti překračovaly národní limity. „Z 26 produktů dostupných v Rakousku až 21 obsahovalo škodlivé látky,“ cituje agentura APA rakouské Sdružení pro spotřebitelské informace (VKI) v srpnovém vydání testovacího časopisu Konsument. Základní problém podle VKI spočívá v absenci předpisů pro obsah chemikálií v alternativních obalových materiálech.

plasty
ČTĚTE VÍCE
Světový den životního prostředí: pokud chtějí lidé používat plasty, musí recyklovat
Na testech se zúčastnili spotřebitelské organizace z Dánska, Francie, Itálie a Španělska. Produkty jsou dostupné u výrobců a velkoprodejců, od kterých nakupují gastronomické společnosti. Kontroloval se obsah Chlorpropan (3-MCPD a DCP), pesticidů, průmyslových chemikálií PFAS, bisfenolu, těžkých kovů (olovo, kadmium, chrom) a hliníku. Výsledky nejsou velmi pozitivní: v případě 54% vzorků překračovaly škodlivé látky doporučené limity.

Pause0% VolumeAd
„Například více než čtvrtina testovaných produktů, u kterých se prověřoval obsah karcinogenního chlórpropánu, překročila hladinu 3-monochlórpropandiolu (3-MCPD) doporučenou německým Spolkovým institutem pro hodnocení rizik (BfR),“ píše VKI. Zhruba dvě třetiny produktů překročili prokázanou koncentraci PFAS platnou v Dánsku. PFAS jsou průmyslové chemikálie, které se hromadí v životním prostředí a člověk je přijímá v potravinovém řetězci.

Z 57 testovaných produktů je v Rakousku dostupných 26. „Jen v pěti produktech nebyly prokázány problematické chemikálie. Z nich čtyři byly vyrobeny z palmových listů a jeden z papíru, „píše VKI. Na rozdíl od plastů v EU v současnosti neexistují konkrétní pravidla pro alternativní obaly na potraviny. Pro všechny materiály, které se dostávají do kontaktu s potravinami, musí podle VKI existovat jasná pravidla, v opačném případě vznikne nový problém. Zákaz jednorázových plastových obalů byl podle VKI jen prvním krokem správným směrem, další musí následovat.

Další články autora

Komentáře

Reklama

SEO článek

Nejnovější články