Středa, 7 června, 2023

Pražany čeká omezení v souvislosti s opravou tramvajové tratě na Malé straně

Jedná se o tramvajovou trať na Malé straně v úseku Klárov – Újezd, kterou čeká oprava. To s sebou přinese určitá omezení v dopravě, přičemž samotná oprava bude probíhat od 28. ledna do konce března tohoto roku. Uzavřeny tak budou některé ulice, bude v tomto úseku přerušen tramvajový provoz a zavedena náhradní autobusová doprava.

Nutnost oprav ve vytíženém úseku

Hlavním důvodem oprav je vysoké vytížení úseku Klárov – Újezd, kde je potřeba vyměnit kolejnice. V pracovním dni zde projede v jednom směru asi 600 spojů, což znamená vysoké opotřebení kolejnic a kolejových oblouků. Některé kolejnice v tomto úseku jsou staré už přes 20 let. V rámci oprav se budou měnit pouze nejstarší části a nejvíce opotřebované kolejnice, které jsou již na hranici životnosti. Celkově se tak bude jednat o asi dva kilometry tratě.

Opravy proběhnou v několika etapách

Pro cestující městské hromadné dopravy i pro řidiče je potěšitelná informace, že opravy potrvají pouze zhruba dva měsíce, takže omezení nebude z časového hlediska natolik zásadní. Etapy oprav jsou následující:

  • 1. etapa – od soboty 28. ledna do čtvrtku 16. února se opravuje trať v Letenské ulici, která bude uzavřena pro veškerou dopravu
  • 2. etapa – od čtvrtku 16. února do soboty 4. března se bude opravovat tramvajová trať v Karmelitské ulici s obousměrným uzavřením ulice pro veškerou dopravu
  • 3. etapa – od soboty 4. března do pátku 31. března se bude pracovat na opravě tramvajové tratě na Újezdě a ulice Újezd bude uzavřena v obou směrech

S ukončením každé etapy se vždy původně uzavřená ulice stane nově průjezdnou. Jak jsme již zmínili v úvodu, výluka tramvajových tratí bude pokryta autobusovou dopravou. Dopravní značení v Praze bude v daných úsecích vždy odpovídat aktuálním uzavírkám komunikací. Po celou dobu výluky budou tramvajové linky č. 12, 15, 20, 22, 23, 97 a historická linka č. 42 jezdit po změněných trasách.

Další podrobnosti k úpravám trati a změnám v dopravě najdete na webu dpp.cz.

Další články autora

Komentáře

Reklama

SEO článek

Nejnovější články